Matematyka
 
Matematyka 1. Zeszyt zadań (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
W układzie współrzędnych dany jest 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

W układzie współrzędnych dany jest

17 Zadanie
18 Zadanie
19 Zadanie
20 Zadanie

Musimy znaleźć punkty A' i B' symetryczne do punktów A i B względem osi x.  Jeśli odbijamy punkt symetrycznie względem osi x, to jego druga współrzędna (współrzędna y) zmienia znak na przeciwny, stąd:

Odpowiedź: