Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Wskaż wszystkie poprawne dokończenia zdania

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

A. FAŁSZ

 

B. PRAWDA

C. FAŁSZ (patrz rysunek wyżej, kąty, na jakie przekątna dzieli kąty równoległoboku nie są jednakowej miary)

D. PRAWDA