Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Wyrażenie (2x-3)(4x-3)-(2x-3)(3x-1) można zapisać w postaci 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wyrażenie (2x-3)(4x-3)-(2x-3)(3x-1) można zapisać w postaci

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

 

 

 

 

`(2x-3)(4x-3)-(2x-3)(3x-1)=(8x^2-18x+9)-(6x^2-11x+3)=` 

`=ul(8x^2)-ul(ul(18x))+ul(ul(ul9))-ul(6x^2)+ul(ul(11x))-ul(ul(ul3))=2x^2-7x+6\ \ \ \ odp.\ D`