Matematyka
 
Matematyka 1. Zeszyt zadań (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Oblicz miary kątów zaznaczonych na rysunku 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

 

 

Korzystając z tego, że suma miar kątów w trójkącie wynosi 180 stopni, obliczamy miarę kąta beta: 

 

 

Ponownie korzystamy z tego, że suma miar kątów w trójkącie wynosi 180 stopni (dla trójkąta po prawej złożonego z dwóch mniejszych trójkątów)

 

 

 

Teraz dla małego trójkąta po prawej na dole korzystamy z tego, że suma miar kątów w trójkącie wynosi 180 stopni: