Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

W tabeli przedstawiono, jak zmienia się oprocentowanie na rocznej lokacie

10 Zadanie
11 Zadanie
12 Zadanie

 

1.-3. miesiąc 4.-6. miesiąc 7.-9. miesiąc 10.-12. miesiąc
wyjściowe oprocentowanie wzrost w stosunku do wyjściowego oprocentowania

o 10% 

wzrost o 10% oznacza, że to oprocentowanie stanowi 110% wyjściowego oprocentowania, czyli 1,1 wyjściowego oprocentowania 

o 1 punkt procentowy  o 10 punktów procentowych  
    `5%+1%=6%`   `5%+10%=15%`  

`1,1*x=6,6%`  

`x=6,6%:1,1=66%:11=6%`  

`6,6%`   `6%+1%=7%`   `6%+10%=16%`  
`5,5%-1%=4,5%`   `1,1*4,5%=4,95%`   `5,5%`   `4,5%+10%=14,5%`  
`15,6%-10%=5,6%`   `1,1*5,6%=6,16%`   `5,6%+1%=6,6%`   `15,6%`