Matematyka
 
Matematyka 1. Zeszyt zadań (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Jaki procent pola trapezu przedstawionego 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Zauważmy, ze trapez i trójkąt mają wspólną wysokość, oznaczmy ją h. Zapiszmy pola figur.

 

 

 

 

Obliczamy, jaki procent pola trapezu stanowi pole zamalowanego trójkąta: 

 

Odpowiedź:

Pole zamalowanego trójkąta stanowi 80% pola trapezu.