Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

 

Zaokrąglenie jest błędne - czwarta cyfra po przecinku jest równa 7, więc zaokrąglenie do trzech miejsc po przecinku powinno być zaokrągleniem w górę, 

 

 

Zaokrąglenie jest poprawne - trzecia cyfra po przecinku jest równa 5, więc zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku jest zaokrągleniem w górę. 

 

 

Zaokrąglenie jest poprawne - druga cyfra po przecinku jest równa 3, więc zaokrąglenie do jednego miejsca po przecinku jest zaokrągleniem w dół. 

 

 

Zaokrąglenie jest poprawne - pierwsza cyfra po przecinku jest równa 7, więc zaokrąglenie do jedności jest zaokrągleniem w górę.

 

 

Nalezy zaznaczyć odpowiedzi B, C, D.