Biologia
 
Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony (Podręcznik)
 
Autorzy: Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Porównaj przebieg poszczególnych faz mitozy oraz 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Profaza mitozy i profaza mejozy I:

podobieństwa:

- następuje kondensacja chromatyny i uwidaczniają się chromosomy złożone z dwóch chromatyd

- zanika otoczka jądrowa oraz jąderko

- formuje się wrzeciono kariokinetyczne 

różnice:

profaza mitozy jest znacznie krótsza i mniej skomplikowana niż profaza mejozy I

- w profazie mitozy chromosomy ustawiają się pojedynczo, natomiast w profazie mejozy I chromosomy łączą się w pary i tworzą biwalenty

- w profazie mejozy I w obrębie chromosomów homologicznych dochodzi do wymiany odcinków chromatyd-zachodzi zjawisko crossing-over

- w profazie mejozy I chromosomy homologiczne wchodzące w skład biwalentu stopniowo rozdzielają się, a miejscem ich przyczepu są chiazmy

 

Metafaza mitozy oraz metafaza mejozy I:

podobieństwa:

- włókna wrzeciona kariokinetycznego łączą się z centromerami

- chromosomy ustawiają się w płaszczyźnie równikowej komórki

różnice:

- w metafazie mitozy chromosomy ustawiają się pojedynczo, natomiast metafazie mejozy I ustawiają się parami (w skład każdej pary - biwalentu - wchodzą dwa chromosomy homologiczne)

 

Anafaza mitozy i anafaza mejozy I:

podobieństwa:

-skracają się włókna wrzeciona kariokinetycznego

różnice:

- w anafazie mitozy do biegunów komórki wędrują pojedyncze chromatydy, natomiast w anafazie mejozy I do biegunów wędrują całe chromosomy, złożone z dwóch chromatyd

 

Telofaza mitozy i telofaza mejozy I:

podobieństwa:

- prowadzi do powstania dwóch komórek potomnych 

- następuje odtworzenie się otoczek jądrowych i jąderek

- nastepuje cytokineza - podział cytoplazmy

różnice:

- w telofazie mitozy następuje całkowita dekondensacja chromosomów, natomiast w telofazie mejozy I dekondensacja jest tylko częściowa

- po telofazie mitozy powstają komórki potomne, w których liczba chromosomów wynosi 2n, natomiast po telofazie mejozy I powstają komórki potomne, w których liczba chromosomów wynosi 1n