Biologia
 
Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony (Podręcznik)
 
Autorzy: Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Sporządź plan doświadczenia, które umożliwiłoby 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Sporządź plan doświadczenia, które umożliwiłoby

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Problem badawczy: Wpływ temperatury na ruch cytoplazmy.

Hipoteza: Wzrost temperatury przyspiesza ruch cytoplazmy.

Przebieg doświadczenia:

Próba badawcza - preparat mikroskopowy nr 1 umieszczony w świetle żarówki

Próba kontrolna - preparat mikroskopowy nr 2 umieszczony w temperaturze pokojowej

Umieść pęd moczarki kanadyjskiej w ciepłej wodzie - ok. 37oC. Wykonaj dwa preparaty mikroskopowe z listków pochodzących ze szczytowej części pędu moczarki kanadyjskiej. Preparat mikroskopowy nr 1 umieść w świetle żarówki o mocy 100 W na 60 min - zachowaj odległość ok. 30 cm od źródła światła. Preparat mikroskopowy nr 2 pozostaw w temperaturze pokojowej.

Wynik doświadczenia: Cytoplazma w komórkach preparatu nr 1 wykonuje szybsze ruchy niż cytoplazma w komórkach preparatu nr 2.

Wniosek: Podniesienie temperatury otoczenia wpływa na zwiększone tempo ruchów wewnątrzkomórkowych cytoplazmy.

Wyjaśnienie: Cytoplazma jest roztworem koloidalnym, w której cząsteczki koloidalne wykonują bezładne ruchy w ośrodku rozpraszającym - tzw. Ruchy Browna. Prędkość tych ruchów jest większa w wyższej temperaturze.