Biologia
 
Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony (Podręcznik)
 
Autorzy: Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Sporządź tabelę, w której scharakteryzujesz 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

 

 

transport BIERNY

transport CZYNNY

kierunek zachodzenia

zgodnie z różnicą stężeń (od stężenia większego do mniejszego)

wbrew różnicy stężeń (od stężenia mniejszego do większego)

nakład energii

nie wymagany

wymagany

sposób transportu

  • dyfuzja prosta przez fosfolipidy

  • dyfuzja ułatwiona przez białko kanałowe

  • dyfuzja ułatwiona przez białko nośnikowe

  • wyłącznie przez białka nośnikowe korzystające z energii np. ATP

transportowane cząsteczki

-małe cząsteczki apolarne (tlen, tlenek węgla(IV))

-małe i większe cząsteczki polarne, ale bez ładunku:

  • małe np. woda, glicerol

  • większe np. glukoza, nukleotydy

-jony

głównie jony sodu i potasu