Biologia
 
Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony (Podręcznik)
 
Autorzy: Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Wymień różnice w budowie komórki 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  • W komórkach prokariotycznych nie występuje jądro komórkowe, jego funkcję pełni genofor - najczęściej kolista cząsteczka DNA. Materiał genetyczny zawarty jest dodatkowo w plazmidach. Komóki eukariotyczne charakteryzują się obecnością jądra komórkowego zawierającego materiał genetyczny w postaci podwójnej helisy DNA.
  • Zarówno komórka prokariotyczna, jak i eukariotyczna otoczone są błoną komórkową.
  • Komóki bakteryjne (bezjądrowe) otoczone są dodatkowo ścianą komórkową, zbudowaną z mureiny. Spośród komórek eukariotycznych, ścianę komórkową posiadają rośliny (zbudowana z celulozy), grzyby (zbudowana z chityny) oraz niektóre protisty.
  • Rybosomy występują w komórkach bezjądrowych oraz w jądrowych.
  • W komórkach prokariotycznych brak jest siateczki śródplazmatycznej, aparatu Golgiego i mitochondriów, które z kolei występują w komórkach eukariotycznych
  • U bakterii brak jest lizosomów, występujących w komórkach zwierzęcych
  • W komórkach bakteryjnych nie występują też wakuoli, które spotyka się w komórkach wszystkich roślin, grzybów i niektórych protistów.
  • Sinice - fotosyntetyzujące bakterie posiadają tylakoidy, w których zawarte są barwniki fotosyntetyczne. U roślin i niektórych protistów barwniki fotosyntetyczne znajdują się w chloroplastach.