Biologia
 
Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony (Podręcznik)
 
Autorzy: Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Płazy i gady mają wiele wspólnych cech budowy - niektóre gatunki są nawet mylnie klasyfikowane ze względu na podobny pokrój ciała.

7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie

B. Nerka ostateczna jako narząd wydalniczy.  (Nerka ostateczna - zanercze występuje tylko u gadów, u płazów występuje z kolei pranerczecg.)

E. Okres larwalny w rozwoju.  (Larwy występują u płazów, nie występują natomiast u gadów.)