Biologia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Porównaj budowę chemiczną skrobii, glikogenu 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Zarówno skrobia, jak i glikogen oraz celuloza należą do homoglikanów - zbudowane są z reszt glukozowych. Monomery glukozy znajdujące się obok siebie ułożone są mostkami tlenowymi w tę samą stronę. W budowie skrobii i glikogenu charakterystyczne są  liczne odgałęzienia, odchodzące od głównych łańcuchów. W cząsteczce glikogenu rozgałęzienia są umiejscowione znacznie częściej niż w przypadku cząsteczki skrobii. Celuloza wykazuje zupełnie odmienną budowę niż skrobia i glikogen - reszty glukozowe tworzą długie proste łańcuchy, bez żanych odgałęzień. Sąsiednie monomery mają mostki tlenowe zwrócone naprzemiennie - jeden w jedną, kolejny w drugą stronę. Łańcuchy celulozowe ułożone są równolegle do siebie i splatają się we włókna, które przypominają linę okrętową.