Biologia
 
Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony (Podręcznik)
 
Autorzy: Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Omów różnice pomiędzy zwierzętami o symetrii promienistej, a zwierzętami o symetrii dwubocznej. 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Omów różnice pomiędzy zwierzętami o symetrii promienistej, a zwierzętami o symetrii dwubocznej.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

- zwierzęta o symetrii promienistej są dwuwarstwowcami, tj. ich ciała powstają z dwóch listków zarodkowych: ekto- i endodermy; ciała zwierząt o symetrii dwubocznej powstają z trzech listków zarodkowych:  ekto-, mezo- i endodermy, dlatego nazywa się je trójwarstwowcami. Wyjątkiem są szkarłupnie, które należą do trójwarstwowców, ale są zwierzętami wykazującymi wtórną symetrię promienistą.

- zwierzęta o symetrii promienistej są z reguły zwierzętami prowadzącymi osiadły tryb życia, zaś te o symetrii dwubocznej  są zwierzętami wolnożyjącymi

- u zwierząt o symetrii promienistej wyróżnia się dolną i górną częśc ciała, natomiast u zwierząt o symetrii dwubocznej - przednią i tylną oraz brzuszną i grzbietową część ciała

- przez ciało zwierząt o symetrii promienistej można poprowadzić wiele płaszczyzn symetrii, zaś przez ciało zwierząt o symetrii dwubocznej - tylko jedną