Biologia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Porównaj budowę sporofitu i gametofitu oraz przebieg przemiany pokoleń 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

 

Cechy

Roślina nagozalążkowa

Roślina okrytozalążkowa

Najczęściej występujący typ kwiatu

jednopłciowe

obupłciowe

Gametofit męski

przedrośle męskie - komórka wegetatywna, komórka generatywna, komórki przedroślowe, pęcherze lotne

przedrośle męskie (ziarno pyłku) - duża komórka wegetatywna, mniejsza komórka generatywna

Gametofit żeński

przedrośle żeńskie (bielmo pierwotne) - setki komórek miękiszowych, zwykle dwie rodnie

przedrośle żeńskie (woreczek zalążkowy) - złożony z siedmiu komórek: trzech antypod na jednym biegunie zalążka, jedna diploidalna komórka centralna w środkowej części oraz trzykomórkowy aparat jajowy (dwie synergidy i jedna komórka jajowa) na drugim biegunie

Zapylenie

wiatropylne (z wyjątkiem gniotowych)

wiatropylne lub owadopylne

Zapłodnienie

pojedyncze, bez udziału wody

podwójne: jedna komórka plemnikowa łączy się  komórką jajową, zaś druga komórka plemnikowa łączy się z komórką centralną;, bez udziału wody

Nasienie

osadzone na owocolistku, nieosłonięte

osłonięte ścianą owocu -  owocnią