Biologia
 
Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony (Podręcznik)
 
Autorzy: Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Porównaj budowę gametofitu i sporofitu u przedstawicieli 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

 

 

WIDŁAKOWE

SKRZYPOWE

PAPROCIOWE

GAMETOFIT

gametofit jest mały i niepozorny; do przeżycia potrzebuje grzyba mikoryzowego; przytwierdzony jest do podłoża chwytnikami

występują przedrośla męskie oraz nieco większe przedrośla żeńskie; przedrośla są drobne, zielone i łatkowato rozgałęzione, przytwierdzone do podłoża chwytnikami

przedrośle jest zielonym, plechowatym tworem, sercowatego kształtu, przytwierdzone jest do podłoża za pomocą chwytników

SPOROFIT

dorasta do kilkunastu cm wysokości; sporofit charakteryzuje się widlastymi rozgałęzieniami korzeni i pędu; pęd zróżnicowany na płożącą się łodygę i liście - drobne liście asymilacyjne oraz liście zarodnionośne skupione w kłos zarodnionośny;

dorasta do kilkudziesięciu cm wysokości; sporofit złożony jest z pędu nadziemnego i podziemnego (kłącza), które podzielone są na krótkie węzły i wydłużone międzywęźla; z węzłów pędów podziemnych wyrastają korzenie przybyszowe, z węzłów pędów nadziemnych - łuskowate liście zebrane w okółki oraz odgałęzienia boczne; na szczytach pędów asymilacyjnych (u niektórych) znajdują się kłosy zarodnionośne

większość to rośliny niepozorne, ale mogą dorastać nawet do 25m wysokości; charakterystyczne są duże, pierzasto podzielone liście umieszczone na ogonkach liściowych ; zdarzają się też liście niepodzielone;  liście wyrastają z rosnących pod ziemią łodyg - kłączy; liście zarodnionośne nigdy nie tworzą kłosów zarodnionośnych; zarodnie znajdują się po spodniej stronie liści i zebrane są w kupki; sporofit przytwierdzony jest do podłoża za pomocą korzeni przybyszowych wyrastających z kłącza