Biologia
 
Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony (Podręcznik)
 
Autorzy: Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Wyjaśnij pojęcie symbioza i podaj przykłady 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Symbioza to współżycie dwóch organizmów o charakterze nieantagonistycznym, które polega na tym, że oba żyjące w symbiozie organizmy czerpią korzyści z istnienia tej zależności. 

W związki symbiotyczne wchodzą protisty należące do typu  orzęsków oraz wiciowców. Orzęski z rzędu  Entodiniomorpha  żyją w przewodzie pokarmowym przeżuwaczy, natomiast wiciowce żyją w przewodzie pokarmowym termitów. Protisty te umożliwiają trawienie i przyswajanie błonnika, w zamian zaś otrzymują dogodne warunki do rozwoju m.in. łatwodostępne substancje pokarmowe. Pierwotniaki te nie potrafią jednak trawić błonnika samodzielnie, dlatego odbywa się to za pomocą symbiotycznych bakterii znajdujących się w cytozolu komórek protistów.