Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Ile stopni mają kąty w trójkącie, który jest i równoramienny, i 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Ile stopni mają kąty w trójkącie, który jest i równoramienny, i

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie

Suma miar kątów w trójkącie wynosi 180°. Jeśli jeden z kątów ma być prosty, czyli ma mieć miarę 90°, to pozostałe dwa kąty mają mieć w sumie miarę(z sumy miar kątów w trójkącie):

Kąty te mają być równe, ponieważ w trójkącie równoramiennym dwa kąty leżące przy podstawie są równe. Dlatego dzielimy tą miarę, którą mają w sumie pozostałe dwa kąty tego trójkąta, na pół:

Uzyskujemy w ten sposób miarę dwóch pozostałych kątów. Zatem miary kątów tego trójkąta wynoszą 90°, 45° i 45°.

Jeśli narysujemy odcinek o danej długości, np. długość 4 cm i poprowadzimy z jego jednego końca odcinek prostopadły o takiej samej długośc 4 cm a końce tych odcinków połączymy, otrzymamy w prosty sposób taki trójkąt.