Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Wybrałem pewną liczbę, podzieliłem ją przez 100 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Do rozwiązania dochodzimy rozwiązując rachunki ,,od końca". Otrzymana liczba 37,289 przed pomnożeniem przez 10 była dziesięć razy mniejsza, czyli wynosiła:

Ta zaś liczba jest wynikiem mnożenia przez 1000. Przed wykonaniem tego mnożenia liczba ta była 1000 razy mniejsza:

Ta liczb jest wynikiem dzielenia przez 100. Początkowa liczba była więc 100 razy większa:

 

Kilka podobnych zagadek:

Wybrano pewną liczbę, pomnożono ją przez 100, później podzielono przez 10, dodano do niej liczbę 14 i w wyniku otrzymano 28,14. Jaką liczbę wybrano na początku?

Wybrano pewną liczbę, pomnożono ją przez 1000, później podzielono przez 100, następnie podzielono jeszcze przez 10,  odjęto od niej liczbę 50 i w wyniku otrzymano 22,22. Jaką liczbę wybrano na początku?