Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
a) Z ilu kątów prostych zbudowane są kąty przedstawione 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

a) Z ilu kątów prostych zbudowane są kąty przedstawione

8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie
11 Zadanie

a)

I. Zbudowany z jednego kąta prostego, ma miarę 90°.

II. Zbudowany z dwóch kątów prostych, ma miarę 180°.

III. Zbudowany z trzech kątów prostych, ma miarę 270°.

IV. Zbudowany z czterech kątów prostych, ma miarę 360°.

b)

Kąt półpełny to kąt którego miara wynosi 180°, przedstawiony jest na rysunku drugim.

Kąt pełny to kąt, którego miara wynosi 360°, przedstawiony jest na rysunku IV.

c)

Kąt III, o mierze 270°, można otrzymać np. z połączenia sześciu kątów o mierze 45° (6*45°=28°), lub z połączenia kąta półpełnego z kątem prostym (90°+180°=270°)

Kąt IV można otrzymać np. z połączenia dwóch kątów półpełnych (2*180°=360°), lub z jednego półpełnego i dwóch prostych (180°+90°+90°=360°).