Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016

Jacek położył prostokąt pionowo ...

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

a) Jeżeli przykrywamy liczby pionowo, to druga liczba jest o 10 większa od pierwszej liczby.

Np. tak jak w poprzednim zadaniu przykryto liczby 52 i 62. Można przykryć liczby 65 i 75 lub 41 i 51, itp.

 

Jeżeli pierwszą liczbę oznaczymy jako "x", to drugą liczbę oznaczymy jako "x+10", ponieważ druga liczba jest o 10 większa od pierwszej.

Suma dwóch takich liczb daje 130, Możemy zapisac równanie:

 

Możemy opuścić nawias:

 

 

 

Pierwsza liczba to 60, a druga to 70 (bo druga jest o 10 większa od pierwszej liczby).

 

b)  Aby znaleźć dwie pionowo przykryte liczby, od ich sumy odejmujemy 10, a następnie dzielimy wynik przez 2. W ten sposób otrzymujemy pierwszą liczbę. Aby uzyskać drugą liczbę, do pierwszej dodajemy 10.