Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Jakie wymiary ma refektarz ... 5.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Refektarz na planie Zamku opisany jest numerem 6.

Po zmierzeniu jego długości i szerokości na planie, otrzymujemy wymiary 7 mm na 23 mm.

Skala planu to 1:1250, czyli 1 cm na planie odpowiada 12,5 metrom  w rzeczywistości.

Wymiary mamy podane w milimetrach, więc obliczmy ilu metrom w rzeczywistości odpowiada 1 milimetr na planie.

 

 

 

Chcemy obliczyć ilu m w rzeczywistości odpowiada 7 mm oraz 23 mm.

7 mm odpowiada 8,75 metra (mnożymy 1,25 7).

oraz 

 

23 mm odpowiadają 28,75 metra (mnożymy 1,25 23).

Refekatarz ma kształt prostokata, którego rzeczywiste wymiary wynoszą około 8,75 m na 28,75 m.

Obliczmy pole powierzchni refekatrza korzystając ze wzoru na pole prostokata (P=ab, gdzie a,b - długości boków).Wykonujemy działanie pisemne:

 

 

Refektarz ma powierzchnię wynoszącą około 251,6 m².

 

Powierzchni refektarza jest większa od powierzchni sali lekcyjnej.

Sala w szkole ma średnio wymiary 7 m na 9 m. Obliczmy pole powierzchni klasy: