Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Oblicz pole rombu, którego ... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

a) Romb jest także równoległobokiem, więc aby obliczyć pole rombu, korzystamy ze wzoru na pole równoległoboku:

 

Mamy podane:

a = 5,4 cm, h = 4 cm.

Podstawiamy do wzoru:

 

Pole rombu wynosi 21,6 cm².

b)

W rombie każdy bok ma taką samą długość. Obwód rombu obliczamy ze wzoru:

 

gdzie a-długość boku rombu.

 

Znamy obwód (obwód wynosi 24cm), więc obliczmy długość boku "a":

 

Dzielimy obie strony równania przez 4:

 

Romb ma bok długości 6 cm.

 

Wiemy, że wysokość jest dwa razy krótsza od boku. Jeżeli długość boku podzielimy przez 2, to otrzymamy długość wysokości. Oznaczmy wysokość przez "h".

 

Wysokość w rombie ma 3 cm.

 

Aby obliczyć pole rombu korzystamy ze wzoru z przykładu a):

 

 

Romb ma pole równe 18 cm².