Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016

a)

Korzystamy ze wzoru na pole prostokąta:

 

gdzie a,b - długości boków

 

Prostokat ma boki długości 4 cm i 6 cm. Obliczmy jego pole:

 

 

b)

Cięcię musi przecinać boki prostokąta, które są do siebie równoległe.

Istnieje nieskończenie wiele możliwości. Można przecinac bardziej pod skosem albo można przeciąć drugą parę boków.

 

c)

Z tych trapezów można np. ułożyć równoległobok lub trapez. Pole każdej figury ułożonej z tych trapezów wynosi tyle samo co pole początkowego prostokąta.

My nie zmieniliśmy rozmiarów. Jedynie rozcięliśmy prostokąt na dwie części i z tych części nowe figury ukłdaliśmy, ale pole się nie zmieni.

Więc każda figura ułożona z tych dwóch trapezów będzie mieć pole równe 24 cm².