Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Z cyfr: 5,7,0,6 utwórz liczbę trzycyfrową, która 4.13 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Z cyfr: 5,7,0,6 utwórz liczbę trzycyfrową, która

11 Zadanie
12 Zadanie
13 Zadanie
14 Zadanie
15 Zadanie
16 Zadanie

 Podano kilka przykładów spełniających wymienione warunki podzielności.

 

Liczba jest podzielna przez 5 jeśli jej cyfrą jedności jest cyfra 0 lub 5. Zatem budujemy takie liczby, których cyfrą jedności jest 0 lub 5.

 

Liczba jest podzielna przez 2 jeśli jej cyfra jedności jest parzysta. Liczba jest podzielna przez 5 jeśli jej cyfrą jedności jest cyfra 0 lub 5. Zatem jeśli liczba ma być podzielna zarówno przez 2 i 5, to jej cyfrą jedności musi być 0.

 

Liczba jest podzielna przez 4, jeśli dwie ostatnie cyfry liczby tworzą liczbę podzielną przez 4. Ponieważ liczby 56,76 i 60 są podzielne przez 4, budujemy liczby trzycyfrowe z właśnie takimi dwoma ostatnimi cyframi liczby.

 

Liczba jest podzielna przez 3 jeśli suma jej cyfr jest podzielna przez 3. Budujemy liczby z zestawów liczb: 5,7,0 (suma 12) lub 5,7,6 (suma 18), ponieważ sumy tych cyfr są podzielne przez 3.

Znamy warunek podzielności przez 3 i 5. Wiemy jakich zestawów cyfr użyć, aby zbudować liczbę podzielną przez 3. Ustawiamy je tak, aby również ostatnią cyfrą była cyfra 0 lub 5, aby spełnić warunek podzielności przez 5.