Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
a) Liczba 707 jest podzielna przez 7. Podaj pięć liczb 4.33 gwiazdek na podstawie 9 opinii

a) Liczba 707 jest podzielna przez 7. Podaj pięć liczb

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie

a) Wiadomo, że co siódma liczba jest podzielna przez 7, zatem jeśli do liczby 707 (o której wiemy z treści zadania, że jest podzielna przez 7), bedziemy dodawać 7, do otrzymanej znów 7 itd.,to będziemy otrzymywać kolejne liczby podzielne przez 7.

Szukane liczby większe od 707 podzielne przez 7 to: 714, 721, 728, 735, 742.

b) Wiadomo, że co 11 liczba jest podzielna przez 11, zatem jeśli będziemy odejmować 11 od 55,od otrzymanej liczby znów 11, to otrzymamy kolejne liczby podzielne przez 11:

Szukane liczby mniejsze od 55 podzielne przez 11: 0, 11, 22, 33, 44.