Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Oblicz kąty trapezu prostokątnego, jeśli kąt ostry 4.13 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Oblicz kąty trapezu prostokątnego, jeśli kąt ostry

4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie

Każdy trapez prostokątny ma dwa kąty proste. Wraz z podaną w treści zadania miarą kąta mamy w sumie miary trzech kątów tego trapezu. Odejmujemy je od sumy miar kątów w czworokącie i obliczamy w ten sposób miarę czwartego kąta.

Odpowiedź: Pozostałe kąty tego trapezu mają miary 90°, 90°, 145°.