Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Weźcie prostokątną kartkę oraz nożyczki i wykonajcie 4.84 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Weźcie prostokątną kartkę oraz nożyczki i wykonajcie

12 Zadanie
13 Zadanie
14 Zadanie
15 Zadanie
16 Zadanie

a) Zgięcia przecinają się pod kątem prostym.

b) Utworzony czworokąt ma dwie osie symetrii.

c) Cztery tworzące czworokąt trójkąty mają boki równej długości i takie same rozwartości kątów- są to cztery trójkąty przystające.

d) Czworokąt ma cztery boki równej długości i dwie pary równych kątów.

e) Przekątne przecinają się w połowie, są prostopadłe, są różnej długości.

f) Własności otrzymanej figury:

  • ma cztery boki równej długości
  • ma dwie osie symetrii
  • jego kąty są parami równe- kąty leżące naprzeciwko siebie są takiej samej rozwartości
  • przekątne przecinają się pod kątem prostym
  • przekątne nie są równej długości
  • przekątne przecinają się w połowie
  • przekątne dzielą figurę na cztery prostokątne trójkąty przystające