Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016

a) Wiemy, że kąt ostry jest mniejszy od kąta rozwartego o 50° i kąty te leżące obok siebie, jak w każdym równoległoboku dają w sumie 180°. Zatem przyjmując, że chcemy uzyskać 2 równe kąty, musimy od tej sumy odjąć różniące 50° i otrzymamy wtedy miarę dwóch równych kątów:

Zatem miara jednego kąta:

Przypominając sobie, że jeden kąt jest większy od drugiego o 50°, aby uzyskać rzeczywiste miary szukanych kątów, jeden pozostawiamy jako 65°, a do drugiego dodajemy 50°.

Równoległobok ma dwie pary równych kątów, zatem wszystkie jego kąty to: 65°,65°,115°,115°.

b) Jeśli jeden kąt ma jakąś nieznaną miarę, która stanowi pewną część sumy miar kątów w równoległoboku , a drugi kąt jest trzy razy większy, czyli stanowi 3 takie części i wiemy, że  dwa sąsiednie kąty równoległoboku dają w sumie 180°, to możemy wywnioskować, że 3+1=4 takie same części stanowią 180°, zatem jedna część stanowi 4 razy mniej:

Jest to jeden kąt równoległoboku, drugi jest 3 razy większy, czyli ma miarę:

Zatem kąty tego równoległoboku mają miary 45°,45°,135°,135°