Biologia
 
Biologia na czasie 1. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Stanisław Czachorowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Dlaczego w chorobach sprzężonych z chromosomem 4.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Dlaczego w chorobach sprzężonych z chromosomem

? Pomyśl Zadanie

Rozważmy dwa przypadki:

 

  • sposób dziedziczenia mutacji - RECESYWNY sprzężony z chromosomem X

Chory ojciec przekazuje  synowi chromosom Y, który nie posiada allelu odpowiedzialnego za rozwój choroby. Matka może przekazać synowi tylko allele dominujące, które nie warunkują choroby.  

 

 

 

  • sposób dziedziczenia mutacji - DOMINUJĄCY sprzężony z chromosomem X

Chory ojciec przekazuje  synowi chromosom Y, który nie posiada allelu odpowiedzialnego za rozwój choroby. Matka może przekazać synowi tylko allele recesywne, które nie warunkują choroby.

 

UWAGA: Powyższa prawidłowość może zachodzić jedynie wtedy, kiedy matka jest zdrowa i nie jest nosicielką wadliwego genu.