Biologia
 
Biologia na czasie 1. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Stanisław Czachorowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Wymień techniki, które trzeba zastosować 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

 

  • wycięcie za pomocą restryktaz określonego genu, odpowiedzialnego za produkcję danego białka z DNA człowieka
  • rozcięcie cząsteczki DNA plazmidu, wstawienie genu wyciętego z DNA człowieka i złączenie go z plazmidem na pomocą ligaz
  • wprowadzenie plazmidu do komórki bakterii - transformacja genetyczna
  • produkcja białka przez bakterie
  • wyizolowanie białka z komórki bakterii i jego oczyszczenie