Historia
 
Historia 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Beata Kubicka
Wydawnictwo: OPERON
Rok wydania: 2015
Wyjaśnij pojęcia. 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wyjaśnij pojęcia.

1 Zadanie
4 Zadanie
  • Politeizm - to inaczej wielobóstwo, wiara w wielu bogów. Religiami politeistycznymi były religie cywilizacji starożytnych Egipcjan, Greków i Rzymian. Politeizm był również charakterystyczny dla wierzeń plemiennych. Stanowi przeciwieństwo monoteizmu.
  • Sarkofag - bogato zdobiona trumna, w Egipcie wykonywana z kamienia lub drewna. Początkowo sarkofagi miały formę prostopadłościanu, jednak z czasem zaczęto nadawać im kształt anatomiczny człowieka, na wieku malowano podobiznę zmarłego.
  • Księga Umarłych - staroegipski zbiór blisko dwustu rozdziałów, obejmujących magiczne teksty, rysunki i pieśni, które miały ułatwić zmarłemu przejście do raju.  Księga Umarłych miała stanowić pomoc w wędrówce po królestwie cieni, przynosiła informacje o egopskich bogach i demonach.