Historia
 
Historia 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Beata Kubicka
Wydawnictwo: OPERON
Rok wydania: 2015
Rozwiąż krzyżówkę, a następnie wyjaśnij 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Rozwiąż krzyżówkę, a następnie wyjaśnij

1 Zadanie
2 Zadanie

1. Taniec .... - motyw malarski (...)

  • ŚMIERCI

2. Nauka o Bogu i zasadach (...)

  • TEOLOGIA

3. Poszukiwacze kamienia (...)

  • ALCHEMICY

4. Cel pielgrzymek.

  • JEROZOLIMA

5. Tomasz z .... - teolog (...)

  • AKWINU

6. Działający w Anglii zwolennicy nauk (...)

  • LOLLARDOWIE

7. Średniowieczny malarz (...)

  • GIOTTO

8. Organizacja zawodowa (...)

  • CECH

Hasło: Relikwie

Wyjaśnienie hasła: Relikwie to szczątki ciał osób świętych lub przedmioty, z którymi osoby te stykały się w czasie swojego życia. Relikwie miały wielkie znaczenie w epoce średniowiecza. Liczni pielgrzymi, zwani pątnikami przemierzali nieraz znaczne odległości, aby zobaczyć i pomodlić się przed szczątkami świętych męczenników. W Polsce wielką popularnością cieszyły się relikwie św. Wojciecha w Gnieźnie (Zjazd gnieźnieński w 1000 roku) oraz św. Stanisława w Krakowie.