Historia
 
Historia 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Beata Kubicka
Wydawnictwo: OPERON
Rok wydania: 2015
Na podstawie tekstu źródłowego 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Na podstawie tekstu źródłowego

1 Zadanie
2 Zadanie

a) Podaj imiona władców, którzy zawarli unię w Horodle .

- Władysław Jagiełło, Witold Kiejstutowicz.

b) Podaj datę jej zawarcia.

- 14 sierpnia 1385 r.

c) Omów zasady ustanowienia unii .

- Na mocy unii w Krewie Władysław Jagiełło zobowiązał się przyjąć chrzest wraz ze swymi poddanymi i uwolnić polskich jeńców. Obiecał również, że odzyska wszystkie ziemie utracone w przeszłości przez Królestwo Polskie. Z kolei panowie małopolscy,przystali na zawarcie małżeństwa Jagiełły z Jadwigą Andegaweńską oraz elekcję Litwina na króla Polski. Zawarcie unii polsko - litewskiej oznaczało zaostrzenie stosunków z zakonem krzyżackim.