Historia
 
Historia 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Beata Kubicka
Wydawnictwo: OPERON
Rok wydania: 2015
Wyjaśnij pojęcia. 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wyjaśnij pojęcia.

2 Zadanie
3 Zadanie
  • wojna stuletnia - konflikt zbrojny toczony między Anglią i Francją w latach 1337 - 1453. Jej przyczyną było z jednej strony dążenie królów Francji do opanowania dziedzicznych posiadłości Plantagenetów we Francji, z drugiej zaś - pretensje króla angielskiego Edwarda III do tronu francuskiego, który w 1328 r., po wygaśnięciu dynastii Kapetyngów, przepadł ich młodszej linii - Walezjuszom. Wojna stuletnia toczyła się ze zmiennym szczęściem na terenie Francji. Ostatecznie zakończyła się klęską Anglii. Zwycięstwo Francji w wojnie stuletniej zakończyło proces tworzenia się scentralizowanego francuskiego państwa narodowego. 
  • monarchia stanowa - forma ustroju wewnątrzpaństwowego, w której monarcha oddaje część swojej władzy przedstawicielom poszczególnych stanów. Władza monarchy została ograniczona na rzecz stanów wyższych - rycerstwa oraz duchowieństwa. W monarchii stanowej - reprezentanci stanów uczestniczyli w polityce państwowej głównie poprzez udział w zgromadzeniach stanowych (z czasem przekształciły się one w parlamenty). Typowymi przykładami monarchii stanowych były: Anglia i Francja.