Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Beata Kubicka
Wydawnictwo: OPERON
Rok wydania: 2015

Poniższa rycina przedstawia jedną z kwater

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Powyższa rycina przedstawia scenę V jednej z kwater drzwi gnieźnieńskich. Ukazuje wyniesienie św. Wojciecha na tron biskupi. Cesarz Otton II nadaje mu tę godność poprzez wręczenie pastorału. Ceremonia odbyła się szesnaście miesięcy po wspomnianej elekcji w Weronie, dokąd Wojciech specjalnie się udał.

Nazwa ceremonii to - nadanie inwestytury duchownej .

Inwestytura duchowna polegała na obsadzeniu biskupstwa lub opactwa przez władcę, czego symbolem było wręczenie biskupowi lub opatowi pastorału.