Historia
 
Historia 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Beata Kubicka
Wydawnictwo: OPERON
Rok wydania: 2015

Na podstawie ilustracji opisz sposób

3 Zadanie
4 Zadanie
  • Na podstawie ilustracji opisz sposób przedstawienia cesarza w okresie Ottonów

W okresie Ottonów cesarz przedstawiany był jako najwyższy władca zasiadający na tronie. Odziany był w strój koronacyjny z insygniami królewskimi - koroną na głowie, jabłkiem w lewej ręce oraz berłem - w prawej. Wokół jego tronu zgromadzeni byli możnowładcy oraz duchowni, pomagający władcy w jego dążeniach zmierzających do odnowienia imperium rzymskiego i stworzenia uniwersalnego państwa chrześcijańskiego. Powyższa miniatura przedstawia cesarza Ottona III przyjmującego hołd. Ten symboliczny obraz cesarstwa niemieckiego został przedstawiony w księdze pochodzącej z około 1000 roku.