Historia
 
Historia 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Beata Kubicka
Wydawnictwo: OPERON
Rok wydania: 2015
Rozwiąż rebus, a następnie wyjaśnij pojęcie 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Rozwiąż rebus, a następnie wyjaśnij pojęcie

2 Zadanie
3 Zadanie
  • Rozwiąż rebus, a następnie wyjaśnij pojęcie będące rozwiązaniem rebusu .

Triumwirat - rządy trzech, porozumienie zawarte w 60 r. p.n.e. pomiędzy Juliuszem Gajuszem Cezarem, Pompejuszem Wielkim i Markiem Licyniuszem Krassusem. Było ono nieoficjalną umową, potwierdzoną małżeństwem Pompejusza z córką Cezara, Julią. Umowa ta miała na celu uzyskanie przez trumwirów decydującego wpływu na politykę Rzymu. Trumwirat zakończyła śmierć Krassusa w wojnie z Partami w 55 r. p.n.e., co doprowadziło do wybuchu wojny domowej między Cezarem a Pompejuszem.