Historia
 
Historia 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Beata Kubicka
Wydawnictwo: OPERON
Rok wydania: 2015

Wyjaśnij, skąd wzięło się powiedzenie "lakoniczny

1 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Powiedzenie "lakoniczny styl mówienia" pochodzi od sposobu porozumiewania się mieszkańców Sparty (Sparta leżała w Lakonii). Wypowiedzi Spartan ograniczały się do wydawania poleceń i słuchania komend, mówili oni krótko i konkretnie. Taki sposób wyrażania pomagał na polu bitwy. Współcześnie - zwięzłe, oszczędne wypowiedzi określane są jako lakoniczne.