Historia
 
Historia 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Janusz Ustrzycki
Wydawnictwo: OPERON
Rok wydania: 2015
Oceń, czy słusznie uważa się Grecję 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Oceń, czy słusznie uważa się Grecję

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Grecję słusznie uważa się za kolebkęcywilizacji europejskiej, ponieważ :

  • W starożytnej Helladzie mają swe źródła - europejska filozofia oraz nauka;
  • Pięć (z siedmiu) cudów świata antycznego wywodzi się z greckiego kręgu kulturowego - Świątynia Artemidy w Efezie, Kolos Rodyjski na Rodos, Latarnia morska na Faros, Posąg Zeusa w Olimpii, Mauzoleum w Halikarnasie;
  • "Iliada" i "Odyseja" Homera należą do najwspanialszych dzieł kultury światowej, uważane są za pierwsze utwory literatury europejskiej;
  • Bajki Ezopa, charakteryzujące się wielką mądrością, stały się wzorem dla późniejszych bajkopisarzy;
  • Większość gatunków literackich ma swoje korzenie w antycznej Grecji;
  • Trwałym wkładem w kulturę europejską jest teatr. Wiele dramatów najwybitniejszych dramatopisarzy (Ajschylosa, Sofolesa), komediopisarzy (Arystofanesa) i tragediopisarzy (Eurypidesa) jest nadal granych w teatrach całego świata;
  • Realistyczne posągi stworzone przez starożytnych Greków stanowią obecnie wzór piękna;
  • Starożytni Grecy dali początek nie tylko matematyce (Pitagoras, Euklides, Archimedes) i innym naukom ścisłym, lecz także historii (Tukidydes, Herodot) i geografii (Klaudiusz Ptolemeusz);