Historia
 
Historia 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Janusz Ustrzycki
Wydawnictwo: OPERON
Rok wydania: 2015
Wyjaśnij, dlaczego Spartę możemy określić 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Spartę możemy określić mianem państwa oligarchicznego o charakterze militarnym, ponieważ :

  • rządy w Sparcie opierały się na surowych prawach ogłoszonych przez Likurga;
  • na czele państwa stało dwóch królów jednocześnie, jednak ich rola ograniczała się do funkcji kapłańskich i dowodzenia armią w czasie wojny;
  • państwem rządziła rada starszych - geruzja, która składała się z 28 obywateli liczących conajmniej 60 lat;
  • bardzo istotną rolę odgrywali w państwie eforzy wybierani na roczną kadencję. Prowadzili oni politykę zagraniczną Sparty i nadzorowali wychowanie młodzieży;
  • państwo decydowało w pełni o sposobie życia mieszkańców Sparty, także o wychowaniu dzieci i młodzieży;
  • ustrój panujący w Sparcie charakteryzował się zmilitaryzowaniem życia społeczeństwa i ksenofobią. Od najmłodszych mieszkańców polis oczekiwano, że wyrosną na najlepszych żołnierzy w całej Helladzie. Chłopcy musieli uodpornić się na ból i trudy wojskowego życia. Spartanom wpajano zasadę, że z wyprawy wojennej mogą wrócić jedynie jako zwycięzcy - "z tarczą lub na tarczy";