Historia
 
Historia 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Janusz Ustrzycki
Wydawnictwo: OPERON
Rok wydania: 2015
Wyjaśnij, na jakich zasadach opierało się 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wyjaśnij, na jakich zasadach opierało się

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Rzymianie wnieśli szczególny wkład w rozwój myśli prawniczej. W tej dziedznie zdecydowanie przewyższali osiągnięcia Greków. Pierwsza rzymska kodyfikacja prawa, znana jako Prawo XII tablic , została opracowana już w V w. p.n.e. W kolejnych stuleciach udoskonalano ją i dostosowywano do szybko zmieniającej się rzeczywistości politycznej rozwijającego się imperium. Na początku VI w. n.e. cesarz Justynian nakazał spisać wszystkie dawne i nowe rzymskie prawa wraz z komentarzami. W ten sposób powstał zbiór przepisów, określany jako - Kodeks Justyniana

Istotą prawa rzymskiego był jego podział na publiczne i prywatne, cechowała je klarowność oraz uniwersalność rozwiązań. Prawo rzymskie stało się podstawą systemów prawnych późniejszych państw europejskich. Wiele rzymskich sentencji prawnych nadal znajduje zastosowanie np. " Lex retro non agit " - prawo nie działa wstecz, " Salus rei publicae suprema lex " - dobro państwa najwyższym prawem, czy też " Dura lex, sed lex " - twarde prawo, ale prawo.