Biologia
 
Biologia 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Zyta Sendecka
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania: 2015

Położenie otworu gębowego ryby ma

3 Zadanie
4 Zadanie
1 Zadanie

A - ryby poszukujące pokarm w toni wodnej

B - ryby pobierające pokarm z powierzchni wody

C - ryby poszukujące pokarmu na dnie zbiornika wodnego