Biologia
 
Biologia 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Zyta Sendecka
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania: 2015

Uzupełnij powyższą tabelę.

3 Zadanie
4 Zadanie

 

Cecha

Drewno

Łyko

Rodzaj komórek

martwe

żywe

Wypełnienie komórek

stale wypełnione wodą

wypełnione cytoplazmą

Ściana komórkowa

silnie zgrubiała

cienka

Poprzeczne ściany

brak

zawierają ściany poprzeczne z otworami - tzw. sita

Funkcja

pobieranie z podłoża i dostarczanie do organów rośliny wody i soli mineralnych

rozprowadzanie po organizmie roślinnym produktów fotosyntezy