Biologia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Zyta Sendecka
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania: 2015

Uzupełnij zdania poniższymi wyrazami.

5 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie

Porosty są organizmami składającymi się z dwóch organizmów: samozywnego glona i cudzożwynego grzyba. Oba organizmy czerpią ko rzyści z bycia ze sobą. Cudzożywny grzyb zaopatruje cały organizm w wodę  i sole mineralne, a glon dostarcza niezbędnych do życia związków organicznych. Opisane zjawisko nosi nazwę mutualizmu.