Biologia
 
Biologia 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Zyta Sendecka
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania: 2015
Korzystając ze słownika biologicznego, wyjaśnij 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Korzystając ze słownika biologicznego, wyjaśnij

4 Zadanie
5 Zadanie
1 Zadanie

a) rasa - jednostka systematyczna w obrębie gatunku; jest populacją lub zespołem populacji. Często jednak termin rasa jest używany w tym samym znaczeniu co podgatunek. Każda rasa jest zdolna do krzyżowania się z innymi rasami tego samego gatunku. Rasy mogą stać się odrębnymi gatunkami wskutek powstania izolacji rozrodczej.

 

b) kultywar - uprawna odmiana rośliny, wyhodowana przez człowieka i niespotykana w stanie dzikim. Kultywar nie jest jednostką takssonomiczną.