Biologia
 
Ciekawa Biologia 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Uporządkuj podane elementy budowy oka

1 Zadanie
2 Zadanie

ciało szkliste - 4

soczewka - 3

siatkówka - 5

rogówka - 1

źrenica - 2