Biologia
 
Ciekawa Biologia 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Oceń prawdziwość każdego z poniższych zdań.

1 Zadanie
2 Zadanie

I. P

II. F (źródłem zakażenia włośniem krętym jest niedogotowane mięso)

III. F (larwy osadzają się wyłącznie w mięśniach poprzecznie prążkowanych)

IV. P