Biologia
 
Ciekawa Biologia 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Wskaż zestaw zawierający nazwy chorób

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

D. gruźlica, błonica, tężec.