Biologia
 
Ciekawa Biologia 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Diagramy obrazują procentowy skład powietrza 4.14 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Diagramy obrazują procentowy skład powietrza

3 Zadanie
4 Zadanie

I. W powietrzu wydychanym, w porównaniu do powietrza wdychanego, jest więcej dwutlenku węgla i pary wodnej.

II. Gazem obojętnym oddechowo jest azot.

III. Gazem oddechowym, którego duża część pozostaje w powietrzu tlen.

IV. Największa ilościowo różnica w zawartości gazów oddechowych w powietrzu wdychanym i wydychanym dotyczy dwutlenku węgla.